Systematické vzdělávání akademických pracovníků VŠPJ

 

Cílem této klíčové aktivity je prohloubit znalosti a dovednosti akademických pracovníků (zejména začínajících) v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentace.

Aktivita bude spočívat ve zřízení pozic mentorů výzkumu na VŠPJ, realizaci kurzů metodiky výzkumu a vývoje a jejích popularizace i prezentace, realizace kurzů o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví a ve vytvoření metodických materiálů k problematice výzkumu a vývoje a jejich popularizace i prezentace.

Pro jednotlivé oborové katedry na VŠPJ byly zřízeny pozice mentorů výzkumu z partnerských (univerzitních či vědeckých) pracovišť. Úkolem mentora výzkumu je zejména poskytovat konzultace odborným pracovištím VŠPJ (formou workshopů i ad hoc konzultací) k problematice metodiky výzkumu a vývoje a jejich popularizace (specifiky pro daný obor či skupinu oborů) a spolupracovat dle možností na dalších klíčových aktivitách projektu.

V průběhu realizace projektu budou probíhat vícedenní kurzy pro akademické pracovníky VŠPJ v oblasti obecné i specifické metodiky výzkumu a vývoje a jejich popularizace provázané s kurzy v oblasti prezentování výsledků výzkumu a vývoje a praktického procvičení.

V průběhu realizace projektu proběhne pro pracovníky VŠPJ kurz k problematice ochrany, ohodnocování a správě duševního vlastnictví.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401