Návštěvy odborných pracovišť partnerů

Cílem je zavedení systematické práce se studenty bakalářských studijních oborů VŠPJ v oblasti zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje i motivace studentů k další profilaci v této oblasti.

Pro zprostředkování nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a vývoje zejména v prostředí specializovaných laboratoří a pracovišť, kterými nedisponuje VŠPJ a které souvisí s obory pěstovanými na VŠPJ, proběhne v průběhu realizace projektu u vybraných oborů pro zájemce z řad studentů i akademických pracovníků několik návštěv takovýchto zařízení u partnerů projektu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401