Popularizační přednášky

Již proběhlo:

Ekonomie a kriminalita

Mgr. Libor Dušek, Ph.D., květen 2014

Jsou zločinci ekonomicky racionální?  Jak efektivně trestat?  Je trestní politika v Česku efektivní?  Proč kriminalita klesá a věznice se plní?

Na tyto otázky odpovídal pan Dušek z ekonomického institutu CERGE-EI.

Jak počítáme v CERN: Fyzikální experiment COMPASS v CERN a informační technologie

Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. (ČVUT), duben 2014

CERN - evropská laboratoř pro fyziku částic v Ženevě je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Fyzikální experiment COMPASS zkoumá, jak vznikají částice hmoty, které pozorujeme. Česká skupina v experimentu se věnuje převážně informačním technologiím (IT) potřebným pro softwarovém zabezpečení tohoto experimentu.

Radiokomunikace v námořní plavbě

přednáška Ing. Petra Ondráčka, CSc., mořeplavce a výzkumníka

Petr Ondráček, odborník na výzkum v oblasti radiotechniky, si postavil námořní jachtu, na které v letech 2011 a 2012 vykonal osamělou nonstop plavbu z Velké Británie na Nový Zéland. Na tomto a dalších příkladech budou diskutovány poznatky a zkušenosti s námořním bezpečnostním systémem GMDSS. Přednáška je doprovázena dvěma videi z průběhu osamělé plavby a ukázkou využití systému GMDSS při záchraně na moři.

Růst čínské ekonomiky: příležitost či hrozba pro ČR?

Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D.

Vilém Semerák je ekonom, který působí také jako výzkumník v rámci ekonomického institutu CERGE-EI a myšlenkového centra IDEA. Specializuje se na problematiku zahraničního obchodu, ekonomické transformace a zejména na vývoj čínské ekonomiky; opakovaně působil v Číně (Shandong Economic University, East China Normal University).

Gen-etika a synt-etika. Od genových manipulací k syntetické biologii.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., přednosta ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

listopad 2013

Klonováním rostlin se člověk zabýval odedávna. V roce 1996 se narodila ovce Dolly, první klonovaný savec.  Jedním z kroků na další cestě jsou geneticky modifikované organismy, kdy se snažíme do stávajících organismů přidat geny našeho zájmu a tím je určitým způsobem změnit. Je tedy možno říct, že jsme genomy přestali číst a začali je psát. V přednášce budou popsány etické otázky související s genetikou i syntetikou.

Marek Vácha vystudoval molekulární biologii a teologii, doktorskou práci věnoval tématu etických dilemat v kontextu současné genetiky. Je autorem několika knih zabývajících se dialogem přírodních věd a teologie.

O popularizačních přednáškách

Cyklus veřejně přístupných popularizačních přednášek významných a výrazných osobností výzkumu a vývoje či významných a zajímavých popularizátorů probíhá v prostorách VŠPJ. Cílem je co nejširší popularizace výzkumu a vývoje mezi studenty a pracovníky VŠPJ, žáky středních škol i další veřejností.


Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401