Popularizační přednášky pro střední školy

Cílem popularizačních přednášek na SŠ je zavedení systematické práce s žáky zejména středních škol v oblasti zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje a v oblasti motivace žáků k další profilaci v této oblasti.

Po dobu realizace projektu bude probíhat cyklus putovních popularizačních přednášek zejména po středních školách, kde budou vysokoškolští studenti (za dohledu akademických pracovníků) představovat žákům zajímavé výsledky v oblasti tvůrčí činnosti a takto generačně bezprostředněji popularizovat výzkum a vývoj.


V roce 2012 proběhly na středních školách popularizační přednášky s tématy Multimédia, Současné trendy v cestovním ruchu a ArcGIS.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401