Technický kroužek

„Naučte se prezentovat lépe - v aplikaci PREZI“

Dozvíte se:

  • jak pracovat s myšlenkovou mapou
  • jak předat informace pochopitelnou formou
  • pravidla pro kvalitní prezentaci

Kroužek proběhne na VŠPJ v termínu pondělí  7. a 14. 4. 2014 (16,00 - 18,00) a je určen pro žáky středních škol. 

Přihlášky zasílejte na adresu vvv@vspj.cz do 31. 3. 2014

Pozvánku s dalšími informacemi a přihlášku naleznete v souborech ke stažení.

„Základy programování v jazyce C#

Absolvováním kurzu získáte představu o principu algoritmizace úlohy a její programové realizaci v jazyce C#. Naučíte se principům programování a osvojíte si programové konstrukce, pomocí kterých lze vytvářet i složitější programy. Součástí kurzu je také tvorba aplikace s grafickým uživatelským rozhraním s využitím dostupných nástrojů, které nabízí technologie .NET.

Zahájení 10.4.2014 v 16 hod., vždy jednou týdně po dobu pěti týdnů. Kroužek je určen pro žáky středních škol. 

Přihlášky zasílejte na adresu vvv@vspj.cz do 9. 4. 2014

Pozvánku s dalšími informacemi a přihlášku naleznete v souborech ke stažení.

Obecně o projektové aktivitě

Cílem technického kroužku je zavedení systematické práce s žáky zejména středních škol v oblasti zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje a v oblasti motivace žáků k další profilaci v této oblasti.

Zkušenosti VŠPJ potvrzují obecný trend klesajícího zájmu o studium technických disciplín. Realizací dlouhodobějšího kroužku elektrotechniky pro žáky středních škol jim bude umožněno ve vysokoškolském prostředí blíže poznat nové poznatky i základy tvůrčí činnosti a takto je stimulovat k další profilaci k danému oboru.


Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401